Oltářní obraz – Ukřižování Ježíše Krista – 17. – 18. století – IC04185

- neznámý slovinský umělec
- střední Evropa - Slovinsko
- přelom 17. a 18. století
- restaurováno v letech 2013-2015 Mgr. Radomírem Surmou, akademický malíř a restaurátor.
- 279cm x 164 cm
- cena k jednání

Přítomné dílo pochází ze soukromé sbírky ve Slovinsku, kde je možné hledat také jeho původní provenienci. Tomu odpovídá charakter malby i realistická krajinná scenérie – skalnaté vrcholky hor, tyčící se za biblickým Jeruzalémem. Restaurátorský průzkum odhalil bohužel pouze nečitelné fragmenty neznámé autorské signatury. Monumentální rozměry i kompozice díla nasvědčují původnímu umístění v interiéru chrámu. Mohlo jít o střed bočního oltáře zasvěceného sv. Kříži, vyloučit však nelze ani možnost používání obrazu ve funkci postního plátna pro překrytí hlavního oltáře kostela v době velikonočního půstu. Je velmi pravděpodobné, že autor obrazu byl ve volbě kompozice inspirován starší prací, zprostředkovanou grafikou. Technologie malby na tenkém, červeném, bolusovém podkladu i hrubé konopné plátno, odpovídají dataci malby do 17. – 18. století. Bližší určení by si vyžádalo podrobnější průzkum malířství dané oblasti.
Vzhledem k havarijnímu stavu prošel obraz v letech 2013–2015 náročným restaurátorským zajištěním. Neadjustované plátno bylo zejména v okrajích velmi poškozené, potrhané a polámané, malba na mnoha místech samovolně odpadávala, někde i s podkladem, části barevné vrstvy chyběly. Povrch obrazu byl pokryt zhnědlým, silně degradovaným lakem a znečištěn ptačím trusem. Průzkum v ultrafialovém světle však potvrdil originalitu díla i skutečnost autentického dochování malířské vrstvy, beze stop novějších zásahů. Restaurování bylo proto zaměřeno zejména na záchranné, celoplošné zpevnění materiálové podstaty díla, napnutí na nově zhotovený podrám z historického dřeva, šetrné očištění od depozitů, sejmutí degradovaného laku a citlivé retuše defektů plátna i obrazové vrstvy tak, aby nebyla narušena autenticita dochované historické malby. Na závěr byl povrch malby opatřen novým ochranným lakem (více Restaurátorská zpráva Mgr. Radomíra Surmy).
Zrestaurovaný obraz se v roce 2015 stal jedním ze stěžejních exponátů výstavy SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ / Eucharistie ve výtvarném umění, která proběhla v Arcidiecézní muzeum v Olomouci při příležitosti církevního roku Eucharistie a jako doprovodný program Národního eucharistického kongresu.
Obraz pochází ze soukromé sbírky ve Slovinsku a není evidován v české (PSEUD – Portál systému evidence uměleckých děl) ani v mezinárodní (ALR – The Art Loss Register) databázi odcizených a pohřešovaných uměleckých děl.
Dotaz na prodejce
Produkt
Jméno a Příjmení
Email
Dotaz