Odhady, analýza, ocenění

Služba nabízí analýzu, posouzení a ocenění předmětů starožitného a výtvarného charakteru.

  • Nejedná se o znalecké posudky stanovené soudním znalcem, ale o službu založenou na zkušenostech z dlouholeté praxe v oboru.
  • Služba je určena fyzickým i právnickým osobám, které vyžadují předběžné vyjádření odborníka o povaze věci, na jehož podkladě se následně rozhodnou, zdali je pro jejich účely nutná zevrubná expertiza soudního znalce.
  • Jedná se zejména o posouzení, zdali předmět spadá do kategorie předmětu kulturní povahy a jaká je jeho hodnota.
  • V případě určování cen jsme schopni stanovit cenu tržní, okamžitou, prodejní a odhadní.
  • Konzultace jsou možné jak v kanceláři naší firmy v Praze na Smíchově, tak na místě Vámi určeném.
  • Písemné vyjádření zasíláme v elektronické nebo tištěné formě a jsme schopni ho opatřit fotodokumentaci.
  • V případě zájmu jsme ochotni doporučit a zajistit soudního znalce. Platba je možná jak na náš bankovní účet, tak na místě proti daňovému dokladu.
  • Kontaktovat nás můžete telefonicky či emailem.

Cena služeb:

  • Konzultace v kanceláři: 1000 Kč počáteční hodina + 250 Kč každá započatá čtvrthodina.
  • V případě konzultace na místě Vámi určeném: 1200 Kč počáteční hodina + 300 Kč každá započatá čtvrt hodina + individuální výpočet ceny za dopravu.

(Ukázky výsledných zpráv ve formátu PDF)

„Kvalita rozhoduje“