Komisní prodej je nadále oblíbenou a pro obchodníky výhodnou formou prodeje

vizuálKomisní prodej je stále běžnou formou prodeje a kromě toho je to oblíbená forma distribuce zboží, které prodejci rádi využívají především u menších výrobců. Z těchto důvodů jsme připravili sérii článků o komisním prodeji, která pokryje všechny potřebné informace o tomto způsobu prodeje. Během několika následujících článků se dozvíte, co je to komisní prodej, jaké jsou jeho nejběžnější formy a jaké výhody či nevýhody přináší komisní prodej pro podnikatele. Sérii začínáme s představením komisního prodeje jako způsobu distribuce a prodeje zboží.

Komisní prodej jako způsob prodeje

Co je to komisní prodej

V prvním dílu série o komisním prodeji se zaměříme na právní úpravu tohoto typu prodeje.
Komisní prodej je určen firmám, podnikatelům (OSVČ) i nepodnikajícím soukromým osobám.
Jedná se o takový způsob prodeje, kdy majitel nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom zůstává až do zaplacení zákazníkem majetkem prvotního majitele. Obchodník je v tomto případě jen zprostředkovatelem obchodní transakce.

Smluvní úprava komisního prodeje

Vztah mezi majitelem zboží a obchodníkem, který má zajistit prodej, je vždy dobré upravit smlouvou.

PŘITOM JE TŘEBA ROZLIŠIT DVA ZÁKLADNÍ PŘÍPADY TOHOTO SMLUVNÍHO VZTAHU

  • Smlouva o zprostředkování prodeje věci, podle Občanského zákoníku, Hlava VIII, Oddíl třetí, § 737 až 741, se uzavírá mezi nepodnikající soukromou osobou (objednatelem) a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (obstaratelem).
  • Komisionářská smlouva, podle Obchodního zákoníku, Hlava II, Díl XI, § 577 až 590, se uzavírá mezi dvěma podnikajícími subjekty (komitent a komisionář).
    I když obě smlouvy mají jiné pojmenování pro majitele věci a obchodníka zprostředkujícího její prodej, princip transakce zůstává stejný.

Proces komisního prodeje

Schéma níže zobrazuje stav, kdy kupující platí sjednanou cenu přímo obstarateli/komisionáři. V některých případech (např. prodej na smlouvu o prodeji) může dle smlouvy platit kupující sjednanou cenu přímo objednateli/komitentovi, a ten pak vyplatí obstarateli/komisionáři příslušnou část za zprostředkování transakce (úplatu, případně provizi).

Proces komisního prodeje

V OBOU PŘÍPADECH JSOU KLÍČOVÉ DVA FAKTORY

  • Zboží je majetkemosoby nebo firmy, která ho vlastní a chce prodat (objednatel/komitent), až do doby, kdy dojde prostřednictvím obchodníka (obstaratele/komisionáře) k prodeji. Pak přecházejí vlastnická práva přímo na kupujícího.
  • Obchodník má nárok na provizi, jen když je zboží prodáno.

Praktický příklad komisního prodeje

Prodejce dárkového zboží se dohodne s výrobcem keramiky na tom, že bude odebírat jeho zboží a prodávat ho způsobem komisního prodeje. Výrobce mu dá zboží takzvaně „do komise“, což prakticky znamená, že předá prodejci dárkového zboží své keramické výrobky. Prodejce za výrobky v tuto chvíli neplatí, přijímá je na svůj sklad. Keramika ale stále zůstává majetkem výrobce, i když ho má fyzicky skladem jeho prodejce.

Prodejce dárkového zboží se dohodne s výrobcem keramiky na tom, že bude odebírat jeho zboží aprodávat ho způsobem komisního prodeje. Výrobce mu dá zboží takzvaně „do komise“, což prakticky znamená, že předá prodejci dárkového zboží své keramické výrobky. Prodejce za výrobky v tuto chvíli neplatí, přijímá je na svůj sklad. Keramika ale stále zůstává majetkem výrobce, i když ho má fyzicky skladem jeho prodejce.

Prodejce dárkového zboží keramiku prodává a průběžně výrobce informuje o tom, kolik jeho výrobků prodal. Výrobce keramiky pak prodejci fakturuje za prodané zboží.

Co už není komisní prodej

Pozor, pokud byste si najali obchodníka k tomu, aby za vás uskutečňoval prodej jako opakovanou činnost a platili byste mu za tuto činnost, i když k prodeji konkrétního zboží nakonec nedojde, pak se nejedná o komisní prodej.

Příslušný vztah by byl upraven smlouvou o obchodním zastoupení nebo mandátní smlouvou.

„Kvalita rozhoduje“